Boşanma İle İlgili en önemli 20 Soru – 1. bölüm

1. Boşanmak için avukata ihtiyacım var mı?
Boşanma davasında mahkemeye başvuruda bulunmak için avukata ihtiyacınız vardır. Bu durum,  boşanma davası dilekçesinin, avukat tarafından mahkemeye sunulmak zorunda olduğu anlamına gelir.

2. Boşanma davasında yalnızca bir tarafın avukata vekalete vermesi yeterli midir?
Eğer diğer eş davayı yalnızca kabul eder  ve kendisi dilekçe sunmak istemezse eşlerden birinin avukata vekalet vermesi yeterlidir. Bununla birlikte aile mahkemesinde boşanma davası dışında başka konuların da açıklığa kavuşturulması gerekeceğinden her iki eşin de avukat danışmanlığında olması ve avukatla temsil  edilmesi yargılamanın daha adil yapılmasını sağlayacaktır.

3. Boşanma davam Alman Hukuku’na göre mi ya da Türk Hukuku’na göre mi görülecek?
Hangi hukukun uygulanacağı öncelikle eşlerin hangi hukuka göre evlendiği ve eşlerin evlendikleri sırada hangi vatandaşlığa sahip oldukları sorularının cevaplarına bağlıdır.
Eşler evlendikleri andaki vatandaşlıklarını evlendikten sonra değiştirmedilerse, eşler için esas olan ülke hukukununa göre dava görülür. Örnek: Türk vatandaşı olan eşler Türk Hukuku’na göre evlendiler. Bu durumda Türk Hukuku’na göre dava sonuçlanır.

4. Alman Hukuku’na göre boşanmanın ön koşulları nelerdir?
Alman Hukuku’na göre prensip olarak bir sene ayrılık süresi gereklidir. Aile Mahkemeleri,  ayrılık süresi geçtikten sonra  diğer eş davayı kabul etmese bile boşanma davasını kabul eder.
İstisnai hallerde; eşlerden biri için evliliğin devam etmesi katlanılamaz hale geldiyse ayrılık süresi geçmeksizin eşler boşanabilir.

5. Türk Hukuku’na göre boşanmanın ön koşulları nelerdir?
Türk Hukuku’nda evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle ortak hayatın sürdürülmesi eşlerden beklenemez duruma geldiğinde eşlerden her biri boşanma davası açabilir.  Alman Hukuku’nun aksine Türk Hukuku’nda ayrılık süresi öngörülmemiştir.
Eşlerin her ikisi de boşanmak istiyorsa eşler anlaşmalı boşanma hükümleri uyarınca boşanabilir.

Eşlerden sadece biri boşanmak istiyorsa, evlilik birliğinin sarsılmasında daha az kusuru olan eşin boşanma davasını açma hakkı vardır. Davalı evlilik birliğinin bozulmasında daha az kusurlu olduğunu ispatlarsa boşanma davası hakim tarafından reddedilir. hat und Widerspruch erhebt Evlilik birliğinin sarsılmasında eşlerden birinin kusuru yoksa, örneğin hastalık halinde her iki eş de boşanma davası açabilir.

Mahkeme her şeyden önce objektif olarak evliliğin sarsılıp sarsılmadığnı tespit eder. Gündelik tartışmalar evliliğin sarsılması olarak değerlendirilmez, uzun süren ve çözülemeyen problemler  yaşanmalı, yahut eşlerden birinin evlilikten doğan sorumlulularını yerine getirmediği hususunda şüphe olmalıdır.
Tüm bunlara ek olarak evliliğin devam etmesi eşlerden en az biri için dayanılamaz olmalıdır. Bunun tayini hakimin takdirine bağlıdır.

Avukat / Rechtsanwalt Ali Özkan
-Fachanwalt für Familienrecht-

Avukatlar / Rechtsanwälte von Bergner und Özkan

Fachanwälte für ArbeitsrechtFamilienrecht und Verkehrsrecht

www.vboe.de

vboe.de

Kanzlei Schenefeld

Schenefelder Platz 1
22869 Schenefeld
Tel. 040 / 85503690
Fax 040 / 855036969

Email schenefeld[at]vboe.de

Kanzlei Altona

Bahrenfelder Straße 79
22765 Hamburg

Fon 040 / 41912845
Fax 040 / 41912846
Email altona[at]vboe.de

www.wir-sind-arbeitsrecht.de

blog.wir-sind-arbeitsrecht.de