Bir evlilik sözleşmesinde neler düzenlenebilir?

İlkesel olarak eşlerin kendi aralarında anlaşarak kanundan ayrı düzenlemeler içeren bir evlilik sözleşmesi yapmaları mümkündür. Mahkeme kararları gereğince eşlerden birinin açıkça aleyhine olacak bir düzenlemeye izin verilmemektedir.

Eşler mal varlıklarıyla ilgili farklı düzenlemeler yapabilirler. Örneğin, dilerlerse mal ayrılığı rejimini, dilerlerse edinilmiş mallara ortaklık rejimini ya da başka bir düzenlemeyi; örnek olarak yalnızca aile şirketi kazancını malvarlığı denkleştirilmesinden ayrı tutmayı tercih edebilirler.  Diğer yandan tazminat ve emeklilik sigortasının denkleştirilmesi ile ilgili hususları da evlilik sözleşmesi ile düzenleyebilirler.

Prensip olarak, evlilik sözleşmelerinin etki gücü daha sonra doğacak uyuşmazlıkların çözülmesi sırasında mahkeme huzurunda ölçülür. Bu sebeple genel düzenlemelerin  Aile Hukuku alanında bir uzmana yaptırılması kesinlikle tavsiye olunur. Aksi takdirde, sözleşmenin eşlerden biri aleyhine düzenlemeler içermesi nedeniyle geçersiz olma tehlikesi ortaya çıkacaktır.

Avukat / Rechtsanwalt Ali Özkan
-Fachanwalt für Familienrecht- und Berufsbetreuer

Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Avukatlar / Rechtsanwälte von Bergner und Özkan

Fachanwälte für Arbeitsrecht, Familienrecht und Verkehrsrecht

www.vboe.de

vboe.de

Kanzlei Schenefeld

Schenefelder Platz 1
22869 Schenefeld
Tel. 040 / 85503690
Fax 040 / 855036969

Email schenefeld[at]vboe.de

Kanzlei Altona

Bahrenfelder Straße 79
22765 Hamburg

Fon 040 / 41912845
Fax 040 / 41912846
Email altona[at]vboe.de