İş Hukuku’nda Tazmimat Hakkı

Bir iş ilişkisi kaçınılmaz bir şekilde sona geldiğinde, işçi genellikle aynı soruyla ilgilenir:  “Tazminat hakkım var mı?” Hukuki anlamda tazminat, sözleşmesel bir ilişki sebebiyle bir defaya mahsus olarak tanınan bir haktır. Gerçek anlamda tazminat hakkı İş Hukuku’nda istisnai hallerde mevcuttur. Örneğin; İş Mahkemesi, iş ilişisini artık sürdürelemez derecede sarsılması sebebiyle bitirirse, ya da Toplu İş Sözleşmesi’nde yahut Sosyal Plan’da önceden öngörülmüş haklar belirlenmişse. Diğer bir durum, Feshi İhbar Koruma Kanunu (Kündigungschutzgesetz) md. 1’deki düzenlemedir.  İşveren, işçinin kanunuda düzenlenmiş 3 haftalık süre içerisinde Fesihten Korunma Davası’nı açmasını engellemek adına işçiye iş ilişkisinin zorunlu ve işletmesel sebeplerden ötürü sonlandığını söyleyerek tazminat vermeyi vaad edebilir. Genellikle; tazminat, taraflar arasında İş Hukuku yargılaması sırasında; her iki tarafın da kaybetme rizikosundan kurtulması  ve iki tarafın isteklerinin denkleştirilmesi için müzakere edilir.  Böylelikle taraflar tazminat konusunda anlaşarak aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirirler.

Ayrıca tazminat miktarı sadece Feshi İhbar Koruma Kanunu (Kündigungschutzgesetz)md.1a’daki özel durumla için kanunla düzenlenmiştir. Tazminat miktarı kararlaştırma serbestçe müzakere edilebilir. Yargılama sürecinde işçinin işe iade edilme olasılığı arttıkça tazminat miktarı da artar. Bunun yanı sıra çalışma süresi de tazminat miktarına büyük ölçüde etki eder. Müzakerelerin çıkış noktasını, çalışılan her yıl için, brüt maaşın yarısı oluşturur (Feshi İhbar Koruma Kanunu (Kündigungschutzgesetz)md.1a). Her yargılama sürecinde bu miktar daha az ya da daha fazla olabilir. Kesin miktar çoğunlukla avukatın müzakere becerisine bağlıdır.

Tazminat, istisnai haller dışında işsizlik parası içinde hesaplanmaz. Sosyal Kanun md. 143 uyarınca; iş ilişkisi süresiz bir şekilde bitirilirse ve işçi tazminat alırsa işsizlik parasından yararlanma hakkı 1 yıla kadar askıya alınabilir. Yargılama kapsamında işten çıkarma süresi daha fazla kısaltılmamalıdır. Ayrıca ödenmiş tazminatlar kanunen gelir vergisine tabiidir.

Avukat / Rechtsanwalt Ali Özkan
-Fachanwalt für Familienrecht- und Berufsbetreuer

Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Avukatlar / Rechtsanwälte von Bergner und Özkan

Fachanwälte für ArbeitsrechtFamilienrecht und Verkehrsrecht

www.vboe.de

vboe.de

Kanzlei Schenefeld

Schenefelder Platz 1
22869 Schenefeld
Tel. 040 / 85503690
Fax 040 / 855036969

Email schenefeld[at]vboe.de

Kanzlei Altona

Bahrenfelder Straße 79
22765 Hamburg

Fon 040 / 41912845
Fax 040 / 41912846
Email altona[at]vboe.de

www.familienrecht-scheidung-anwalt.de

Ali Özkan -familienrecht-scheidung-anwalt.de

www.wir-sind-arbeitsrecht.de

nils von bergner -wir sind arbeitsrecht.de

blog.wir-sind-arbeitsrecht.de

www.rechtsanwalt-kuendigung-arbeitsrecht.de

www.kuendigung24.info

www.kuendigungsschutz24.info

www.abfindung24.info

www.betriebsrat24.info

www.avukat-bosanma.com/

www.avukat-hamburg.info/